Bij scintigrafie of nucleaire diagnostiek wordt er radioactief materiaal toegediend. Vervolgens wordt met een scanner gezocht naar plaatsen waar dit materiaal zich overdreven sterk ophoopt. Dat zijn vaak de plekken waar een ontsteking of een beschadiging aanwezig is. Scintigrafie is vooral handig voor plaatsen waar moeilijk röntgenfoto’s of echo’s gemaakt kunnen worden of waar het niet lukt om de pijn te lokaliseren.

Deze techniek biedt zeer veel mogelijkheden en voordelen voor het stellen van onder andere een orthopedische diagnose of schildklierproblemen bij dieren.

Behandeling hyperthyreoïdie kat

Een kat met hyperthyreoïdie kan op 4 manieren worden behandeld: schildklier medicatie (oraal of topicaal), verwijderen van de schildklier door operatie, voeding en een behandeling met radioactief jodium (I-131). Medicatie is op korte termijn het meest voordelig, maar moet levenslang aan de kat worden gegeven. Chirurgie brengt eenmalige kosten met zich mee, maar heeft veel risico’s en nadelen. Een behandeling met radioactief jodium wordt wereldwijd gezien als beste therapie voor een kat met hyperthyreoïdie. In Nederland is deze therapie alleen mogelijk bij Lingehoeve Diergeneeskunde in Lienden.

Radioactief jodium therapie

Felimazole challenge test
Voordat een behandeling met radioactief jodium kan worden gestart werd jaren geleden altijd geadviseerd standaard een felimazole challenge test uit te voeren. Tegenwoordig wordt dat alleen nog gedaan als er twijfels zijn over de nierfunctie. Bij katten waarbij de waarde van de creatininespiegel beneden de 1/2 van de normaalwaarde ligt is het niet meer nodig om een dergelijke test uit te voeren.

Schildklierscan (scintigrafie)
Ten eerste wordt een schildklierscan gemaakt om de diagnose hyperthyreoïdie te bevestigen en het overactieve schildklier weefsel te identificeren, ook wel scintigrafie genoemd. Hierbij wordt technetium IV toegediend. Met een schildklier scan is het mogelijk om vast te stellen of sprake is van een unilaterale of bilaterale vergroting van de schildklier. Bovendien kan ectopisch schildklierweefsel in de thorax van de kat met hyperthyreoïdie in beeld worden gebracht. Na de scintigrafiescan wordt het radioactief jodium toegediend.

Behandeling kat radioactief jodium
Bij de therapie met radioactief jodium wordt een eenmalige injectie gegeven. Bij omzetting van I-131 in de schildklier komt straling vrij. Met deze straling wordt alleen de goedaardige schildkliertumor bestraalt, omdat het alleen de hyperactieve cellen van de schildklier vernietigt. De overige schildkliercellen kunnen hierna zorg dragen voor een juiste werking van de schildklier (euthyreoïdie). Hiermee wordt de hyperthyreoïdie van de kat opgeheven.

Bloedonderzoek kat schildklier + nieren en bloeddruk
Nadat de schildklierscan is uitgevoerd en de éénmalige injectie met I-131 is toegediend, wordt op de dag van ontslag van de kat uit onze kliniek nog aanvullende diagnostiek verricht. Er wordt bloedonderzoek gedaan naar het schildklier hormoon (T4) en naar de nierwaarden (SDMA, Creat, ureum), ook worden de bloedgassen gemeten (Na/K). Daarnaast wordt de bloeddruk van de kat gemeten om te controleren op een te hoge bloeddruk.

Protocol

Dag 1: Bloedonderzoek schildklier, nieren, urine & Therapie
Aan het begin van de felimazole challengetest wordt door u als dierenarts bloedonderzoek gedaan naar het schildklier hormoon (T4) en SDMA, uream en Creat voor de nierfunctie van de kat. Eventueel wordt ook het soortelijk gewicht van de urine bepaald bij de kat. Vervolgens wordt de therapie met Felimazole gestart: 1 week 2x daags 2.5 mg, daarna 1 week 2x daags 5 mg. Naast Felimazole kan ook de anti-schildklier medicatie Carbimazol, Strumazol of Vidalta worden gegeven door dierenartsen.

Dag 14: Controle schildklier, nieren, urine
Twee weken na het begin van de Felimazole challenge test wordt opnieuw het schildklierhormoon (T4), SDMA, Creat en ureum en eventueel het soortelijk gewicht van de urine bepaald door u als dierenarts. Bij normale nierwaarden en normaal soortelijk gewicht van de urine kan de eigenaar van de kat met hyperthyreoïdie een afspraak maken bij Lingehoeve Diergeneeskunde. Bij afwijkende nierwaarden graag nader intercollegiaal overleg tussen dierenartsen. Als de schildklier kat geen orale medicatie accepteert of een allergische reactie vertoont op de Felimazole (of andere anti-schildklier medicijnen zoals Carbimazol), dan willen wij de kat wel behandelen. Echter, de verwijzend dierenarts zal de eigenaar van te voren moeten informeren over de risico’s.

Bij het verwijzen van een kat met hyperthyreoïdie voor behandeling met radioactief jodium graag gebruikmaken het formulier ‘Verwijsbrief I-131 therapie / schildklierscan’ gebruiken.

Dierenartsen
Deze informatie is bedoeld voor dierenartsen die katten met hyperthyreoïdie willen doorverwijzen naar Lingehoeve Diergeneeskunde. Heeft u een schildklier kat die u wilt laten behandelen met radioactief jodium? Dan vindt u hier belangrijke informatie voor eigenaren van schildklier katten.

/