Informatie dierenarts

Felimazole challenge test
Nierproblemen en hoge bloeddruk

Bij katten met hyperthyreoïdie kan een nierprobleem gemaskeerd zijn door hypertensie. De hoge bloeddruk bevordert de glomerulaire filtratie snelheid (GFR) in de nier, waardoor de renale klaring toeneemt. Een behandeling met radioactief jodium bij een schildklier kat met een nierprobleem kan fataal zijn. Daarom wordt de Felimazole challenge test, of 'anti-thyroid challenge test'  nog steeds ten sterkste aanbevolen bij twijfels over de nierfunctie van de kat met schildklierproblemen (bij waarden die tegen de hoognormale grens liggen). Deze test moet door u als dierenarts worden uitgevoerd vóórdat de kat met hyperthyreoïdie bij ons wordt aangeboden voor therapie met radioactief jodium (I-131). Indien de nierwaarden ruim binnen de normaalwaarden vallen is een felimazole challenge test niet noodzakelijk.

Kosten behandeling radioactief jodium

De complete behandeling van een hyperthyreoïdie kat met radioactief jodium omvat het volgende:

  • het maken en interpreteren van een schildklierscan
  • opname van de kat in de quarantaine-ruimte
    • urineonderzoek vooraf aan behandeling
  • injectie met radioactief jodium (I-131)
  • bloeddrukmeting na de behandeling
  • bloedafname en bepaling van T4 en nierwaarden (sdma, ureum, creatinine) op de ontslagdatum

De kosten voor deze volledige behandeling bedragen €1.750

/