Symptomen hyperthyreoïdie kat

Anatomie schildklier kat

De schildklier (glandula thyroidea) bestaat uit twee lobben, die zijn opgebouwd uit follikels. Deze lobben van de schildklier liggen bij de kat aan beide zijden van de trachea, ter hoogte van de eerste 3 tot 8 trachearingen. Normaal zijn de schildklieren bij de kat niet palpabel. Dit komt door de diepe ligging en de consistentie van de schildklier, die bij katten vergelijkbaar is met spierweefsel.

Functie schildklier

De schildklier produceert schildklierhormonen (thyroxine; T4 en T3) uit jodium en het aminozuur tyrosine. De aanmaak van T4 en T3 wordt gereguleerd vanuit de hypothalamus en de hypofyse. De hypothalamus produceert TRH (‘THS-releasing hormone’). Dit TRH stimuleert de hypofyse om TSH (thyroïdstimulerend hormoon) te produceren. De schildklier wordt vervolgens weer door TSH gestimuleerd om de schildklierhormonen T4 en T3 te produceren. De functie van de schildklier is regulatie van de stofwisseling en groei via deze hormonen.

Oorzaak hyperthyreoïdie katten

Schildkliertumor
De oorzaak van hyperthyreoïdie bij katten is een (benigne) neoplasie van de schildklier. Vrijwel altijd - in 99,9% van de gevallen - is er sprake van een goedaardige schildkliertumor. Slechts 1 op de 1.000 schildkliertumoren bij de kat is kwaadaardig. Het gaat bij katten met schildklierproblemen vaak om kleine, multipele proliferaties in de schildklier. Deze proliferaties variëren pathologisch gezien van hyperplasiehaard tot adenoom. In 70% van de katten een te snel werkende schildklier gaat het om een bilateraal probleem, waarbij beide schildklieren van de kat een goedaardige schildkliertumor bevatten. Lingehoeve Diergeneeskunde is de enige kliniek in Nederland die hyperthyreoïdie katten kan behandelen met radioactief jodium.

Symptomen kat hyperthyreoïdie

Symptomen
Een kat met hyperthyreoïdie is vaak 10 jaar of ouder. De eigenaar merkt de vergrote schildklier of vergrote schildklieren bij de kat zelden op. Katten met een te snel werkende schildklier worden dan ook aangeboden omdat zij symptomen vertonen van hyperthyreoïdie, zoals:

  • vermageren, ondanks zeer goede eetlust
  • hyperactiviteit
  • gedragsveranderingen (rusteloosheid)
  • tachycardie
  • verhoogde bloeddruk
  • pu/pd
  • hijgen t.g.v. warmte-intolerantie
  • hartinsufficiëntie (hypertrofische cardiomyopathie)
  • diarree

Apathische hyperthyreoïdie kat
Naast dit klassieke beeld zien we soms ook katten met hele andere symptomen, namelijk de apathische hyperthyreoïdie. Overeenkomstige symptomen met de normale vorm is het vermageren, maar er is eerder sprake van anorexie dan toegenomen eetlust en van apathie in plaats van hyperactiviteit. Een kat met symptomen van apathische hyperthyreoïdie kan het eindstadium betekenen en kan gepaard gaan met hypertrofische cardiomyopathie.

Schildklier kat symptomen

Diagnose hyperthyreoïdie

De diagnose hyperthyreoïdie bij de kat wordt gesteld op basis van het signalement, het klinisch beeld met de symptomen en een verhoogde concentratie T4 in het bloed. Daarnaast kunnen symptomen van een verminderde nierfunctie (verhoogd ureum/creatinine) en verhoogde bloeddruk een indicatie geven dat sprake is van een te snel werkende schildklier bij de kat. Een schildklierscan kan helpen bij de diagnose hyperthyreoïdie. Lingehoeve Diergeneeskunde is één van de weinige dierenartspraktijken in Nederland waar dit mogelijk is.

Therapie schildklier katten

De therapie van een kat met hyperthyreoïdie bestaat uit 4 mogelijkheden: medicatie (oraal of oorzalf), chirurgie, voeding en radioactief jodium. Elke therapie heeft zijn voor- en nadelen, waardoor het per schildklier kat verschillend is welke therapie het meest geschikt is. Een schildklierscan kan helpen in de keuze van de juiste behandeling per patiënt. Een behandeling met radioactief jodiumwordt wereldwijd gezien als de beste therapie. Deze behandeling is mogelijk bij Lingehoeve Diergeneeskunde.

Dierenartsen
Deze tekst is bedoeld voor dierenartsen die in de praktijk katten zien met de symptomen van hyperthyreoïdie. Heeft u een kat met verschijnselen van schildklierproblemen? Dan vindt u hier meer informatie over de symptomen van schildklier katten.

/