Radioactief jodium

De behandeling van hyperthyreoïdie bij katten met radioactief jodium duurt in totaal zes dagen. Dit is bepaald door de Nederlandse wet. U wordt dagelijks op de hoogte gehouden hoe het met uw kat met schildklierproblemen gaat door telefonisch contact en mail.

Bij Lingehoeve Diergeneeskunde hebben we de volgende werkwijze, waarbij alle onderzoeken in principe zonder narcose worden uitgevoerd als dat mogelijk is:

Dag 1 - Schildklierscan + radioactief jodium
De eerste dag van de therapie wordt een schildklierscan gemaakt, ook wel scintigrafie genoemd. Daardoor kunnen wij via een gammacamera zien waar het actieve schildklierweefsel zit. Aan de hand van deze schildklierscan kunnen wij beoordelen of er sprake is van een kat met hyperthyreoïdie en welke hoeveelheid radioactief jodium gegeven moet worden. Eventuele aanvullende onderzoeken kunnen dan in overleg met u worden gedaan.

Op dezelfde dag krijgt de kat een éénmalige injectie met radioactief jodium. Dit zorgt ervoor dat de schildklier minder snel gaat werken en de hoeveelheid schildklierhormonen zullen afnemen: de hyperthyreoïdie verdwijnt.

Dag 2 t/m 6 - Bloedonderzoek schildklier, nieren en bloeddruk
Van dinsdag tot en met maandag verblijven de schildklierkatten in de speciale opname in verband met straling. Op vrijdag wordt middels bloedonderzoek de nierfunctie (SDMA/Ureum/Creat) en schildklier waarde (T4) gecontroleerd. Ook wordt de bloeddruk van de kat gemeten om te kijken naar een te hoge bloeddruk. Dit komt vaak voor bij katten met hyperthyreoïdie.

Dag 7 - Kat naar huis!
Op dag 7 zit het hele behandelingstraject van uw kat met radioactief jodium erop en mag de kat weer lekker mee naar huis!

Nazorg schildklier katten met radioactief jodium

Na behandeling van de schildklier van uw kat met radioactief jodium zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Uw kat mag niet in aanraking komen met zwangere vrouwen en kinderen onder de 18 jaar. Uw kat dient drie weken binnen te blijven in verband met de straling. U komt in aanraking met de straling via urine, ontlasting en speeksel van de schildklierkat. Daarom is het ook belangrijk dat de u de kat in deze drie weken zo min mogelijk knuffelt, aait en op schoot laat zitten, hoe lastig dat ook zal zijn! Wanneer uw kat zijn behoefte heeft gedaan is het beter om zo snel mogelijk de kattenbak schoon te maken. Ons advies is om hierbij handschoenen te dragen. De kattenbakkorrels dienen verzameld te worden in een zak welke u in een aparte ruimte plaatst gedurende 7 weken. Het is aan te raden de kattenbak om de dag in zijn geheel te verschonen.

Controle kat schildklier, nieren en hoge bloeddruk

Ter controle van de behandeling van de schildklier met radioactief jodium raden wij u aan om zes maanden na de behandeling de bloedwaarden van de schildklier en de nieren van uw kat opnieuw te laten controleren. De schildklier heeft soms wat tijd nodig om weer een normaal evenwicht te vinden, dit kan tot zes maanden na de behandeling duren. U kunt dus pas na zes maanden zeggen of de behandeling definitief geslaagd is.

U kunt dit bloedonderzoek door uw eigen dierenarts laten uitvoeren. Het gaat dan om het schildklierhormoon (T4 = thyroxine) en de nierwaarden (SDMA, Creat en Ureum). U kunt dit bloedonderzoek bij uw eigen dierenarts laten uitvoeren. Zo kan worden gecontroleerd de behandeling geslaagd is en er geen nierproblemen bij uw kat aanwezig zijn. Ook raden we aan de bloeddruk te laten controleren.

Kosten schildklier kat bestralen met radioactief jodium

In het totaal pakket zit een schildklierscan, behandeling van de schildklier met radioactief jodium, opname van de kat in onze speciale nucleaire opnameruimte, meerdere bloedonderzoeken en een bloeddruk meting. De kosten voor deze totale schildklier behandeling bedragen €1.750. Dit lijkt in eerste instantie veel geld. Echter, als uw kat één of meerdere schildklieroperaties moet ondergaan of levenslang schildkliermedicijnen moet krijgen incl. regelmatig bloedonderzoek, dan brengt dat veel kosten met zich mee. Een éénmalige schildklier behandeling met radioactief jodium is vaak goedkoper voor katten met schildklierproblemen.

Ectopisch - Lingehoeve Diergeneeskunde
Ectopisch

Unilateraal - Lingehoeve Diergeneeskunde
Unilateraal

Bilateraal - Lingehoeve Diergeneeskunde
Bilateraal

/