Radioactief jodium behandeling

Behandeling schildklierproblemen met radioactief jodium

De behandeling van hyperthyreoïdie bij katten met radioactief jodium duurt in totaal 7 dagen. Dit is bepaald door de Nederlandse wet en deze periode kan daardoor per land aanzienlijk verschillen. U wordt dagelijks op de hoogte gehouden hoe het met uw kat met schildklierproblemen gaat. Ook hebben wij een Twitter-account @Schildklierkat. Bij Lingehoeve Diergeneeskunde hebben we de volgende werkwijze, waarbij alle onderzoeken in principe zonder narcose worden uitgevoerd:

Dag 1 - Schildklierscan + radioactief jodium
De eerste dag van de therapie wordt een schildklierscan gemaakt, ook wel scintigrafie genoemd. Daardoor kunnen wij via een gammacamera zien waar het actieve schildklierweefsel zit. Aan de hand van deze schildklierscan kunnen wij beoordelen of er sprake is van een kat met hyperthyreoïdie en welke hoeveelheid radioactief jodium gegeven moet worden. Eventuele aanvullende onderzoeken kunnen dan in overleg met u worden gedaan.

Op dezelfde dag krijgt de kat een éénmalige injectie met radioactief jodium. Dit zorgt ervoor dat de schildklier minder snel gaat werken en de hoeveelheid schildklierhormonen zullen afnemen: de hyperthyreoïdie verdwijnt.

Dag 2 t/m 6 - Bloedonderzoek schildklier, nieren en bloeddruk
Van dinsdag tot en met maandag verblijven de schildklier katten in de speciale opname in verband met straling. Op vrijdag wordt bloed afgenomen om de schildklierwaarde (t4 = thyroxine) en de nierfunctie (creatinine, ureum) te bepalen. Ook wordt de bloeddruk van de kat gemeten om te kijken naar een hoge bloeddruk. Dit komt vaak voor bij katten met hyperthyreoïdie.

Dag 7 - Kat naar huis!
Op dag 7 zit het hele behandelingstraject van uw kat met radioactief jodium erop en mag hij of zij weer lekker mee naar huis!

Nazorg schildklier katten met radioactief jodium

Na behandeling van de schildklier van uw kat met radioactief jodium zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Uw kat mag niet in aanraking komen met zwangere vrouwen en kinderen onder de 18 jaar. Uw kat dient 3 weken binnen te blijven in verband met de straling. U komt in aanraking met de straling via urine, ontlasting en speeksel van de schildklier kat. Daarom is het ook belangrijk dat de u de kat in deze 3 weken zo min mogelijk knuffelt, aait en op schoot laat zitten, hoe lastig dat ook zal zijn! Wanneer uw kat zijn behoefte heeft gedaan is het beter om zo snel mogelijk de kattenbak schoon te maken. Ons advies is om hierbij latex handschoenen te dragen. De kattenbakkorrels dienen verzameld te worden in een zak welke u in een aparte ruimte plaatst gedurende 7 weken. Het is aan te raden de kattenbak om de dag in zijn geheel te verschonen.

Controle kat schildklier, nieren en hoge bloeddruk

Ter controle van de behandeling van de schildklier met radioactief jodium raden wij u aan om 6 maanden na de behandeling de bloedwaarden van de schildklier en de nieren van uw kat opnieuw te controleren. Het gaat dan om het schildklierhormoon (T4 = thyroxine) en de nierwaarden (creatinine en ureum). U kunt dit bloedonderzoek bij ons laten doen of gewoon bij uw eigen dierenarts. Zo kan worden controleren of er geen schildklierproblemen en nierproblemen bij uw kat aanwezig zijn. Eventueel kan ook de bloeddruk worden gecontroleerd met een bloeddrukmeter. Zo kan een hoge bloeddruk bij katten met hyperthyreoïdie worden opgespoord.

Kosten schildklier kat bestralen met radioactief jodium

In het totaal pakket zit een schildklierscan, behandeling van de schildklier met radioactief jodium, opname van de kat in onze speciale nucleaire opnameruimte, meerdere bloedonderzoeken en een bloeddruk meting. De kosten voor deze totale schildklier behandeling bedraagt € 1405. Dit lijkt in eerste instantie veel geld. Echter, als uw kat één of meerdere schildklier operaties moet ondergaan danwel levenslang schildklier medicijnen moet krijgen incl. regelmatig bloedonderzoek, dan brengt dat veel kosten met zich mee. Een éénmalige schildklier behandeling met radioactief jodium is vaak goedkoper voor katten met schildklierproblemen.

/