Informatie eigenaar schildklier kat

Felimazole challenge test

Voordat een behandeling met radioactief jodium kan worden gestart, moet in een aantal gevallen een ‘Felimazole challenge test’ worden gedaan. Felimazole is een schildklier medicijn. Ook kunnen de schildklier medicijnen Carbimazol, Strumazol en Vidalta worden gegeven in plaats van Felimazole. Doel van de test is om te kijken of uw kat met schildklierproblemen geen ernstige nierpoblemen of te hoge bloeddruk heeft die een risico vormen voor het bestralen van de schildklier met radioactief jodium. Vooral de nierwaarden zijn van belang om te beslissen of deze test wel of niet noodzakelijk is. Als de nierwaarden beneden de helft van de normaalwaarden vallen wordt de test niet uitgevoerd. Het is natuurlijk altijd mogelijk om dit met ons te overleggen.

Stappen voor het doen van de ‘Felimazole challenge test’:

  • U maakt een afspraak met uw eigen dierenarts om de test te starten. U kunt Lingehoeve Diergeneeskunde bellen om een afspraak te maken voor de definitieve behandeling met radioactief jodium. Vraag hiervoor naar dierenarts Alan Hof.
  • Maak 14 dagen na de start van de test een vervolgafspraak met uw eigen dierenarts om bloed af te nemen en eventueel urine. Als de schildklier waardes en nierwaardes van uw kat met hyperthyreoïdie voldoen aan de criteria, dan kan de afspraak voor de behandeling bij Lingehoeve Diergeneeskunde blijven staan. In overleg met uw kliniek en onze dierenartsen kan uw kat op schildklier medicatie blijven staan tot 2 dagen voor de opname voor de bestraling met radioactief jodium. Breng op de dag van opname van uw kat met schildklierproblemen alle informatie mee met betrekking tot de uitslagen van de bloedwaarden van het schildklier hormoon en de nieren.
  • Indien de bloedwaarden niet voldoen aan de criteria, zal uw dierenarts de medicatie aanpassen en zal uw kat 3 dagen voor de behandeling met bij Lingehoeve Diergeneeskunde nogmaals moeten worden getest.

Bijwerkingen schildklier medicijnen

Als uw kat de schildklier medicijnen vanwege de bijwerkingen niet meer kan verdragen, laat dan bij uw dierenarts zo snel mogelijk bloed en urine afnemen en stop daarna met de schildklier medicijnen. Neem tevens contact op met Lingehoeve Diergeneeskunde voor verder overleg.

Uitstel behandeling radioactief jodium

Als de schildklier behandeling met radioactief jodium wordt uitgesteld, blijf uw kat dan Felimazole of Carbimazol geven om te voorkomen dat er opnieuw een challenge test moet worden gedaan.

Voeding, vis en behandeling schildklier

Het geven van voeding waarin geen vis zat verwerkt werd altijd geadviseerd vanaf 2 weken voor de behandeling. Inmiddels is gebleken dat het geen negatief effect heeft op het slagen van de behandeling. Hiermee is de noodzaak om visprodukten in de voeding van katten 2 weken voor de komst naar de kliniek ook komen  te  vervallen.

Voer tijdens opnameperiode bestraling

Als u uw kat met schildklierproblemen brengt voor het bestralen van de schildklier met radioactief jodium, mag u voor de hele opname periode voer meenemen. Tevens kan u iets eigens meegeven met dien verstande dat alles wat u meegeeft in de opnameruimte moet achterblijven waar uw kat in de periode van bestralen zal verblijven. Niets kan dus worden teruggegeven als de schildklier katweer mee naar huis gaat.

/