Radioactief jodium therapie

Behandeling hyperthyreoïdie kat

Een kat met hyperthyreoïdie kan op 4 manieren worden behandeld: schildklier medicatie (oraal of topicaal), verwijderen van de schildklier door operatie, voeding en een behandeling met radioactief jodium (I-131). Medicatie is op korte termijn het meest voordelig, maar moet levenslang aan de kat worden gegeven. Chirurgie brengt eenmalige kosten met zich mee, maar heeft veel risico’s en nadelen. Een behandeling met radioactief jodium wordt wereldwijd gezien als beste therapie voor een kat met hyperthyreoïdie. In Nederland is deze therapie alleen mogelijk bij Lingehoeve Diergeneeskunde in Lienden.

Radioactief jodium therapie

Felimazole challenge test
Voordat een behandeling met radioactief jodium kan worden gestart werd jaren geleden altijd geadviseerd standaard een felimazole challenge test uit te voeren. Tegenwoordig wordt dat alleen nog gedaan als er twijfels zijn over de nierfunctie. Bij katten waarbij de waarde van de creatininespiegel beneden de 1/2 van de normaalwaarde ligt is het niet meer nodig om een dergelijke test uit te voeren. Meer informatie over de felimazole challenge test kunt u lezen op de pagina ‘extra informatie dierenarts’.

Schildklierscan (scintigrafie)
Ten eerste wordt een schildklierscan gemaakt om de diagnose hyperthyreoïdie te bevestigen en het overactieve schildklier weefsel te identificeren, ook wel scintigrafie genoemd. Hierbij wordt technetium IV toegediend. Met een schildklier scan is het mogelijk om vast te stellen of sprake is van een unilaterale of bilaterale vergroting van de schildklier. Bovendien kan ectopisch schildklierweefsel in de thorax van de kat met hyperthyreoïdie in beeld worden gebracht. Na de scintigrafiescan wordt het radioactief jodium toegediend.

Behandeling kat radioactief jodium
Bij de therapie met radioactief jodium wordt een eenmalige injectie gegeven. Bij omzetting van I-131 in de schildklier komt straling vrij. Met deze straling wordt alleen de goedaardige schildkliertumor bestraalt, omdat het alleen de hyperactieve cellen van de schildklier vernietigt. De overige schildkliercellen kunnen hierna zorg dragen voor een juiste werking van de schildklier (euthyreoïdie). Hiermee wordt de hyperthyreoïdie van de kat opgeheven.

Bloedonderzoek kat schildklier + nieren en bloeddruk
Nadat de schildklierscan is uitgevoerd en de éénmalige injectie met I-131 is toegediend, wordt op de dag van ontslag van de kat uit onze kliniek nog aanvullende diagnostiek verricht. Er wordt bloedonderzoek gedaan naar het schildklier hormoon (T4) en naar de nierwaarden (creatinine, ureum), ook worden de bloedgassen gemeten (Na/K). Daarnaast wordt de bloeddruk van de kat gemeten om te controleren op een te hoge bloeddruk.

Kosten radioactief jodium

De complete behandeling van een hyperthyreoïdie kat met radioactief jodium omvat het volgende:

  • het maken en interpreteren van een schildklierscan
  • opname van de kat in de quarantaine-ruimte
    • urineonderzoek vooraf aan behandeling
  • injectie met radioactief jodium (I-131)
  • bloeddrukmeting na de behandeling
  • bloedafname en bepaling van T4 en nierwaarden (sdma, ureum, creatinine) op de ontslagdatum

De kosten voor deze volledige behandeling bedragen €1.548,75. Natuurlijk bieden wij ook de mogelijkheid om alleen een schildklier scan te maken. De kosten van alleen een schildklierscan zijn €239,40

Verwijzen voor radioactief jodium behandeling

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Lingehoeve Diergeneeskunde op het telefoonnummer 0488-482900. Vraag naar Inge of naar Jo-Anne, de 2 paraveterinairen die het het vaste aanspreekpunt  zijn voor de nucleaire geneeskunde van gezelschapsdieren. Bij doorverwijzing graag het formulier ‘Verwijsbrief I-131 therapie / schilklierscan’ als verwijsbrief gebruiken.

Dierenarts
Bovenstaande informatie is bedoeld voor dierenartsen die katten met hyperthyreoïdie behandelen en willen doorsturen voor een behandeling met radioactief jodium bij Lingehoeve Diergeneeskunde. Heeft u een kat met schildklierproblemen? Dan vindt u hier meer informatie over de behandeling van uw schildklier kat met hyperthyreoïdie.

/