Informatie dierenarts hyperthryreoïdie

Felimazole challenge test
Nierproblemen en hoge bloeddruk

Bij katten met hyperthyreoïdie kan een nierprobleem gemaskeerd zijn door hypertensie. De hoge bloeddruk bevordert de glomerulaire filtratie snelheid (GFR) in de nier, waardoor de renale klaring toeneemt. Een behandeling met radioactief jodium bij een schildklier kat met een nierprobleem kan fataal zijn. Daarom wordt de Felimazole challenge test, of 'anti-thyroid challenge test'  nog steeds ten sterkste aanbevolen bij twijfels over de nierfunctie van de kat met schildklierproblemen (bij waarden die tegen de hoognormale grens liggen). Deze test moet door u als dierenarts worden uitgevoerd vóórdat de kat met hyperthyreoïdie bij ons wordt aangeboden voor therapie met radioactief jodium (I-131). Indien de nierwaarden ruim binnen de normaalwaarden vallen is een felimazole challenge test niet noodzakelijk.

Protocol

Dag 1: Bloedonderzoek schildklier, nieren, urine & Therapie
Aan het begin van de felimazole challengetest wordt door u als dierenarts bloedonderzoek gedaan naar het schildklier hormoon (T4) en uream/creatinine voor de nierfunctie van de kat. Eventueel wordt ook het soortelijk gewicht van de urine bepaald bij de kat. Vervolgens wordt de therapie met Felimazole gestart: 1 week 2x daags 2.5 mg, daarna 1 week 2x daags 5 mg. Naast Felimazole kan ook de anti-schildklier medicatie Carbimazol, Strumazol of Vidalta worden gegeven door dierenartsen.

Dag 14: Controle schildklier, nieren, urine
Twee weken na het begin van de Felimazole challenge test wordt opnieuw het schildklierhormoon (T4), uream/creatinine en eventueel het soortelijk gewicht van de urine bepaald door u als dierenarts. Bij normale nierwaarden en normaal soortelijk gewicht van de urine kan de eigenaar van de kat met hyperthyreoïdie een afspraak maken bij Lingehoeve Diergeneeskunde. Bij afwijkende nierwaarden graag nader intercollegiaal overleg tussen dierenartsen. Als de schildklier kat geen orale medicatie accepteert of een allergische reactie vertoont op de Felimazole (of andere anti-schildklier medicijnen zoals Carbimazol), dan willen wij de kat wel behandelen. Echter, de verwijzend dierenarts zal de eigenaar van te voren moeten informeren over de risico's.

Bij het verwijzen van een kat met hyperthyreoïdie voor behandeling met radioactief jodium graag gebruikmaken het formulier 'Verwijsbrief I-131 therapie / schildklierscan' gebruiken.

Dierenartsen
Deze informatie is bedoeld voor dierenartsen die katten met hyperthyreoïdie willen doorverwijzen naar Lingehoeve Diergeneeskunde. Heeft u een schildklier kat die u wilt laten behandelen met radioactief jodium? Dan vindt u hier belangrijke informatie voor eigenaren van schildklier katten.

/